Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Family and Marriage

Bronimy naturalnej tożsamości małżeństwa jako rzeczywistości łączącej kobietę i mężczyznę w trwałym, wyłącznym związku o charakterze głębokiej relacji psychicznej, seksualnej i gospodarczej, w sposób naturalny ukierunkowanym na posiadanie dzieci. Występujemy jako rzecznicy afirmowanej w krajowym porządku konstytucyjnym oraz aktach prawa międzynarodowego prawdy o rodzinie, jako o naturalnym środowisku rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, źródle różnorodności wolnego społeczeństwa. Podkreślamy, że najpełniejszą gwarancją dobra dzieci jest wychowanie przez biologicznych rodziców pozostających w związku małżeńskim.

Do pełnego rozkwitu tego naturalnego środowiska rozwoju konieczne jest dobre prawo, szanujące konstytucyjne zasady pomocniczości, ochrony rodziny i życia rodzinnego, wyznaczające granice ingerencji Państwa w życie rodzinne. Prawo, które uznaje prymat rodziców nad Państwem w sprawach wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami. Dlatego badamy instrumenty polityki rodzinnej i występujemy aktywnie w obronie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa tam, gdzie są one zagrożone dyskryminacyjnymi praktykami ustawodawcy.

News

Family and marriage

30.10.2018

Ordo Iuris notes: the UN supports "gender struggle" and abortion

Ordo Iuris points out that the Commission on the Status of Women, which is a UN body, under the guise of "strengthening women" intends to promote the ideological "gender struggle" and abortive killing of unborn children. At the same time, it marginalises mothers who devote themselves to bringing up their children.

Read more
Family and marriage

01.10.2018

The Convention on the Rights of the Family - international guarantee in defense of families

The Convention on the Rights of the Family is an opportunity to treat families fairly and with dignity and to stop harmful ideologies. Lawyers of the Ordo Iuris Institute have prepared the world's first draft international agreement guaranteeing the fundamental rights and freedoms of the most discriminated social group - the family.

Read more
Family and marriage

27.07.2018

Draft of the Convention on the Rights of the Family presented in Brussels

A draft of the international Convention on the Rights of the Family, prepared by experts of the Ordo Iuris Institute on the initiative of MEP Marek Jurek, was presented in the European Parliament. The document is intended to protect the rights of the family as a community, as well as the rights of parents and children, as an alternative to the ideological assumptions of the Istanbul Convention affecting the family in a negative manner. The principles of the Convention were presented for the first time in Warsaw.

Read more
Family and marriage

11.07.2018

Convention on the Rights of the Family

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE FAMILY

Press Conference - International Convention on the Rights of the Family.

Presentation by:

Tymoteusz Zych, Karina Walinowicz (Ordo Iuris Institute for Legal Culture)

Marek Jurek (Member of European Parliament)

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE FAMILY (DOWNLOAD HERE)

BROCHURE ABOUT THE CONVENTION (DOWNLAD HERE)

Read more
Family and marriage

21.02.2018

An LGBTI strategy to violate Member States’ family attribution through a imbricated treatment of the freedom of movements

The SSM discourse is working hard to establish the idea that EU Member States that do not legally recognize the same-sex marriages being contracted in another EU Member State, commit “serious violations of one of the fundamental EU principles – freedom of movement of citizens”. Clearly the intention of this argument is to convince the politicians and the general public that the free movement of persons requires the possibility that “every” family (defined as every kind of partnership), shall be able to move together in the EU.

Read more
Family and marriage

21.09.2017

At the OSCE conference on pathologies related to the functioning Barnevernet

At the OSCE conference in Warsaw, the Ordo Iuris Institute organized a panel devoted to assessment of the functioning of the Norwegian Child Welfare Agency Barnevernet. Ordo Iuris experts pointed out the need to take steps to protect Norwegians seeking shelter in Poland as well as systemic support for Poles living in Norway today.
Read more

Legal Analysis

Family and marriage

Demographic Policy of the EU and the Population Challenges faced by Member States

The purpose of this document is to present the main principles applied by the EU in its demographic policy and to confront them with actual expectations of European women and families. The first two parts of this paper describe the actions undertaken by the EU in order to fight the demographic crisis, and its gender equality policy. Consecutive parts will confront these main considerations with statistical data showing women’s aspirations as regards maternity and gainful employment as well as with scientific research on the consequences of nursery and preschool enrolment on children’s development.   
Read more