Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Family and Marriage

Bronimy naturalnej tożsamości małżeństwa jako rzeczywistości łączącej kobietę i mężczyznę w trwałym, wyłącznym związku o charakterze głębokiej relacji psychicznej, seksualnej i gospodarczej, w sposób naturalny ukierunkowanym na posiadanie dzieci. Występujemy jako rzecznicy afirmowanej w krajowym porządku konstytucyjnym oraz aktach prawa międzynarodowego prawdy o rodzinie, jako o naturalnym środowisku rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, źródle różnorodności wolnego społeczeństwa. Podkreślamy, że najpełniejszą gwarancją dobra dzieci jest wychowanie przez biologicznych rodziców pozostających w związku małżeńskim.

Do pełnego rozkwitu tego naturalnego środowiska rozwoju konieczne jest dobre prawo, szanujące konstytucyjne zasady pomocniczości, ochrony rodziny i życia rodzinnego, wyznaczające granice ingerencji Państwa w życie rodzinne. Prawo, które uznaje prymat rodziców nad Państwem w sprawach wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami. Dlatego badamy instrumenty polityki rodzinnej i występujemy aktywnie w obronie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa tam, gdzie są one zagrożone dyskryminacyjnymi praktykami ustawodawcy.

News

Family and marriage

31.10.2016

Constitutional referendum in Croatia

Citizens initiative "In the name of the family" has in May 2013 collected around 750 000 signatures (20% of the voting population) so that a constitutional referendum can be held in Croatia with a question:...
Read more
Family and marriage

04.03.2014

World Family Declaration

The World Family Declaration, an initiative of the World Congress of Families and endorsed by pro-family organizations across the globe, is now online at www.worldfamilydeclaration.org and available for electronic signature.
Read more
Family and marriage

21.11.2013

Parliamentarians from across Europe against UK project to create 3-parent-embryo

At their last plenary session, several members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), have signed Written Declaration No. 557 criticising the United Kingdom’s proposal to allow scientists to genetically engineer human embryos using DNA from three parents.
Read more
Family and marriage

06.11.2013

Commissioner for Children’s Rights is obliged to provide explanation

As a result of the actions taken up by Ordo Iuris Intervention Centre Regional Administrative Court in Warsaw obliged the Commissioner for Children’s Rights to provide a exhaustive explanation for the request for information about the course and conclusion of the meeting with the Campaign Against Homophobia activists on 17 April 2013.
Read more
Family and marriage

25.06.2013

Nearly 120 000 of letters protesting against agenda for homosexual-capuls reached Chancery of the Prime Minister

Chancery of the Polish Prime Minister discloused information about the number of protests which it had received since the 1st Januray this year.

Read more

Legal Analysis

Family and marriage

Demographic Policy of the EU and the Population Challenges faced by Member States

The purpose of this document is to present the main principles applied by the EU in its demographic policy and to confront them with actual expectations of European women and families. The first two parts of this paper describe the actions undertaken by the EU in order to fight the demographic crisis, and its gender equality policy. Consecutive parts will confront these main considerations with statistical data showing women’s aspirations as regards maternity and gainful employment as well as with scientific research on the consequences of nursery and preschool enrolment on children’s development.   
Read more