Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

International activity

Zmiany zachodzące we współczesnej kulturze prawnej są często warunkowane procesami dokonującymi się poza granicami Polski. Nie zawsze i nie wszystkie te procesy można uznać za spójne z aksjologią polskiej konstytucji. Dlatego zaangażowanie na rzecz poszanowania polskiego ładu ustrojowego musi obejmować również działania na poziomie struktur międzynarodowych i ponadnarodowych.

Angażujemy się w działania na forum Rady Europy, OBWE, ONZ jednak szczególną rolę pod tym względem odgrywa stała obecność Ordo Iuris przy instytucjach Unii Europejskiej i funkcjonowanie biura Instytutu w Brukseli. Już pierwsze miesiące pracy na poziomie unijnym ujawniły ogromne zapotrzebowanie posłów na nasze analizy. Staramy się, by politycy dysponowali merytoryczną argumentacją pozwalającą im proponować rozwiązania umacniające obronę przyrodzonej godności człowieka oraz wolności obywatelskie, jak również przeciwdziałać procesom osłabiającym spójność polskiego ładu konstytucyjnego. Przygotowywanie analiz prawnych, opinii lub materiałów informacyjnych w zakresie prawa europejskiego oraz wystąpienia eksperckie prawników Instytutu na forum Unii Europejskiej stają się przez to jednym z donioślejszych aspektów działalności Ordo Iuris.

Dochodzi do tego informowanie społeczeństwa polskiego o działalności tych ponadnarodowych struktur i konsekwencjach, jakie płynąć stąd mogą dla Polski. Zależy nam, by Polacy byli świadomi procesów, które będą kształtować ich życie. Nie mamy wątpliwości, że międzynarodowe zaangażowanie Ordo Iuris, już dziś stanowiące poważny aspekt naszej działalności, będzie dynamicznie rozwijało się.

News

Ordo Iuris defends family at OSCE conference

Ordo Iuris has long undertaken international activities aimed at protecting the family. These included the Institute's experts' participation in the Human Dimension Implementation Meeting organised in Warsaw by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).

Read more

Ordo Iuris demands reaction from UN High Commissioner in the case of Alfie Evans

Taking advantage of the special consulting status bestowed by The UN Economic and Social Council, Ordo Iuris calls for the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al-Hussein to take a stand against a series of human and children’s rights violations which took place in the case of Alfie Evans.

Read more

Norway to infringe the provisions of the Hague Convention

Norwegian authorities and the Norwegian Child Welfare Services (Barnevernet) have again embarked on the proceedings to decide by default upon depriving the mother of legal guardianship of her 10-month old daughter.  The mother is Silje Garmo who, with the assistance of Ordo Iuris, has filed an asylum claim in Poland. As Ordo Iuris jurists highlight such measures are incompatible with the provisions of the Hague Convention.
Read more

Ordo Iuris has been granted consultative status with the UN

The UN Economic and Social Council has granted special consultative status to Ordo Iuris. It allows the Institute to undertake a series of activities at the UN forum, including consultation, direct involvement in the work of the Council, and also verification of its activities and implemented solutions.
Read more

The “Estrela Report” adopted once again by the FEMM Committee

The vote was 19 in favour, 14 against. The text was slightly modified prior to the vote but still remains critical with regard to the role of parents as the first and primary educators of their children as the report promotes sexual education inspired by a radical agenda including “early childhood masturbation”.
Read more

The resolution violates the basic principle of subsidiarity

On 13 April, 2016 the European Parliament, in a plenary meeting, adopted a resolution on the situation in Poland (2015/3031(RSP)).
Read more