Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

International activity

Zmiany zachodzące we współczesnej kulturze prawnej są często warunkowane procesami dokonującymi się poza granicami Polski. Nie zawsze i nie wszystkie te procesy można uznać za spójne z aksjologią polskiej konstytucji. Dlatego zaangażowanie na rzecz poszanowania polskiego ładu ustrojowego musi obejmować również działania na poziomie struktur międzynarodowych i ponadnarodowych.

Angażujemy się w działania na forum Rady Europy, OBWE, ONZ jednak szczególną rolę pod tym względem odgrywa stała obecność Ordo Iuris przy instytucjach Unii Europejskiej i funkcjonowanie biura Instytutu w Brukseli. Już pierwsze miesiące pracy na poziomie unijnym ujawniły ogromne zapotrzebowanie posłów na nasze analizy. Staramy się, by politycy dysponowali merytoryczną argumentacją pozwalającą im proponować rozwiązania umacniające obronę przyrodzonej godności człowieka oraz wolności obywatelskie, jak również przeciwdziałać procesom osłabiającym spójność polskiego ładu konstytucyjnego. Przygotowywanie analiz prawnych, opinii lub materiałów informacyjnych w zakresie prawa europejskiego oraz wystąpienia eksperckie prawników Instytutu na forum Unii Europejskiej stają się przez to jednym z donioślejszych aspektów działalności Ordo Iuris.

Dochodzi do tego informowanie społeczeństwa polskiego o działalności tych ponadnarodowych struktur i konsekwencjach, jakie płynąć stąd mogą dla Polski. Zależy nam, by Polacy byli świadomi procesów, które będą kształtować ich życie. Nie mamy wątpliwości, że międzynarodowe zaangażowanie Ordo Iuris, już dziś stanowiące poważny aspekt naszej działalności, będzie dynamicznie rozwijało się.

News

The European Parliament is discussing the extermination of women called gendericide

Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament (FEMM) shows that the world's population is "missing" almost 200 million women.
Read more

The European Citizens’ Initiative ONE OF US challenges the European institutions before the General Court of the European Union

On July 25th 2014, the European Citizens’ Initiative (ECI) ONE OF US lodged an application before the General Court of the European Union (Luxembourg) against the European Commission, the Council of the EU, and the European Parliament...
Read more

The Council of Europe called on the issue of late abortions

The Committee of Ministers of the Council of Europe will have to address in the coming says the “issue of late abortions”, answering a written question submitted last January 31st.
Read more

The European Commission has supported the position of the European Parliament regarding “Reproductive health”

On the 16. of January during the morning plenary session of the European Parliament, in connection with the submission by the European Commission's "Statement of non-discrimination in the context of sexual and reproductive health and rights in this area (SRHR)", held a parliamentary debate on that issue.
Read more

Estrela report rejected: Massive popular protest wins over well-funded lobby groups at the European Parliament

A majority of the European Parliament have just rejected the highly controversial report (with 334 votes in favour, 327 against and 35 abstentions).
Read more

Law on the Foreigners

The Senate is currently considering the new Law on the Foreigners.
Read more