Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

International activity

Zmiany zachodzące we współczesnej kulturze prawnej są często warunkowane procesami dokonującymi się poza granicami Polski. Nie zawsze i nie wszystkie te procesy można uznać za spójne z aksjologią polskiej konstytucji. Dlatego zaangażowanie na rzecz poszanowania polskiego ładu ustrojowego musi obejmować również działania na poziomie struktur międzynarodowych i ponadnarodowych.

Angażujemy się w działania na forum Rady Europy, OBWE, ONZ jednak szczególną rolę pod tym względem odgrywa stała obecność Ordo Iuris przy instytucjach Unii Europejskiej i funkcjonowanie biura Instytutu w Brukseli. Już pierwsze miesiące pracy na poziomie unijnym ujawniły ogromne zapotrzebowanie posłów na nasze analizy. Staramy się, by politycy dysponowali merytoryczną argumentacją pozwalającą im proponować rozwiązania umacniające obronę przyrodzonej godności człowieka oraz wolności obywatelskie, jak również przeciwdziałać procesom osłabiającym spójność polskiego ładu konstytucyjnego. Przygotowywanie analiz prawnych, opinii lub materiałów informacyjnych w zakresie prawa europejskiego oraz wystąpienia eksperckie prawników Instytutu na forum Unii Europejskiej stają się przez to jednym z donioślejszych aspektów działalności Ordo Iuris.

Dochodzi do tego informowanie społeczeństwa polskiego o działalności tych ponadnarodowych struktur i konsekwencjach, jakie płynąć stąd mogą dla Polski. Zależy nam, by Polacy byli świadomi procesów, które będą kształtować ich życie. Nie mamy wątpliwości, że międzynarodowe zaangażowanie Ordo Iuris, już dziś stanowiące poważny aspekt naszej działalności, będzie dynamicznie rozwijało się.

News

Conscientious Objection: Complaint against Sweden declared admissible

On 10 September the European Committee on Social Rights declared FAFCE's collective complaint against Sweden in favour of conscientious objection for medical staff admissible.
Read more

The European Parliament about to vote on “gendercide”

On 8 October the European Parliament will vote on the Report “Gendercide: the missing women?”.
Read more

The European Parliament adopted a resolution on Gendercide. Important amendments rejected.

The report condemns abortion when it is based on pre-natal sex selection and recalls that the genocide based on sex is a crime and a violation of human rights.
Read more

U.S. Congressional Hearing Examines Gendercide in India

The widespread killing of girls in India through sex-selective abortion and infanticide can be traced to coercive programs instituted by population alarmists, UN agencies, abortion groups and affluent countries including the United States.

“Sex-selection abortion was – a violent, nefarious and deliberate policy imposed on the world by the pro-abortion population control movement – it’s not an accident,” said Congressman Chris Smith, chairman of the subcommittee on Africa, Global Health and Human Rights.

Read more

Switzerland has appealed the Chamber decision in the case of Gross v. Switzerland

For several decades the European Court of Human Rights (ECHR) has taken an evolutive approach to the meaning of the European Convention on Human Rights, and the notion that the Convention is “a living instrument”1 now appears to be uncontested.

Read more

Marriage and “gender identity” before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights

European Court of Human Rights decided to refer the case H. v. Finlandto the Grand Chamber of the Court, in order to conduct a retrial.
Read more