Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Life protection

Instytut Ordo Iuris stoi na straży niepodważalnej wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Żądamy jednoznacznej afirmacji konstytucyjnych zasad, zapewniających każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. W ślad za orzecznictwem konstytucyjnym podkreślamy, że nie może być mowy o ochronie godności człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia.

Z pełną determinacją staramy się powstrzymać postępującą erozję instytucji prawa krajowego i międzynarodowego, które miały, w intencji ich twórców, stać na straży nienaruszalności godności ludzkiej i prawa do życia. Patrzymy na ręce władzy, która niepamiętna lekcji historii, uzurpuje sobie prawo do wskazywania „życia niewartego życia”, mocą ustaw pozbawionego bezwzględnej ochrony Państwa.

Chronimy nasz kraj przed prądami uznającymi za prawa człowieka aborcję, sztuczne zapłodnienie metodą in vitro czy eutanazję, działania nieodłącznie związane z unicestwianiem ludzkiego życia.

Nasi prawnicy występują w obronie działaczy pro-life, odważnie głoszących prawdę o krwawej i brutalnej naturze technik aborcyjnych, wspierają rodzące się ruchy obywatelskie działające na rzecz obrony życia, uczestniczą w krajowym procesie legislacyjnym oraz sporządzają liczne analizy, wnioski i memoranda kierowane do organizacji międzynarodowych.

News

Life protection

10.10.2018

Poland insufficiently protects the lives of unborn children - Ordo Iuris conference

There are many myths about the legal protection of life in the public space. One of them is the claim that Poland, in comparison to most countries of the world, protects the life of unborn children very well. This was the topic of a press conference of the Ordo Iuris Institute.

Read more
Life protection

04.10.2018

Guatemala for protecting the lives of conceived children and against abortion propaganda

Guatemala confirms its high rank in the sphere of protection of human life. Abortion has been banned there for many years (with a guarantee of saving the mother's life, if threatened) by the Criminal Code and the Constitution.

Read more
Life protection

17.09.2018

Eugenic abortion and other forms of killing children violate the Constitution and international law - the Ordo Iuris conference

The Constitutional Tribunal has still not considered the motion for declaring the unconstitutionality of provisions allowing eugenic abortion. In the opinion of the so-called frie

Read more
Life protection

17.08.2018

Danger for the protection of life and family - reports to the UN

The UN monitoring bodies examine the Member States' compliance with the international human rights treaties and their implementation. In this context, the Ordo Iuris Institute has submitted three important reports to the United Nations concerning the protection of life and motherhood in Poland, indicating i.a. the inadmissibility of legislation that endangers the lives of unborn children with disabilities and discrimination against mothers dedicating their time to childcare.

Read more
Life protection

15.02.2018

Ordo Iuris defends in the UN the disabled children’s right to life

The Ordo Iuris institute has submitted a special report to the Committee on the Rights of Persons with Disabilities in order to direct its attention to the issues surrounding the lives of disabled children before birth and the insufficient protection of their lives in the Polish legislation.

 

Read more
Life protection

11.10.2017

Ordo Iuris presents to the UN its position on the defense of life

On 6 October this year, Ordo Iuris Institute, joined by 17 pro-life organizations from Canada and Poland, submitted to the UN Human Rights Committee its position on the draft General Comment to Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

Read more