Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Life protection

Instytut Ordo Iuris stoi na straży niepodważalnej wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Żądamy jednoznacznej afirmacji konstytucyjnych zasad, zapewniających każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. W ślad za orzecznictwem konstytucyjnym podkreślamy, że nie może być mowy o ochronie godności człowieka, jeżeli nie zostały stworzone wystarczające podstawy do ochrony życia.

Z pełną determinacją staramy się powstrzymać postępującą erozję instytucji prawa krajowego i międzynarodowego, które miały, w intencji ich twórców, stać na straży nienaruszalności godności ludzkiej i prawa do życia. Patrzymy na ręce władzy, która niepamiętna lekcji historii, uzurpuje sobie prawo do wskazywania „życia niewartego życia”, mocą ustaw pozbawionego bezwzględnej ochrony Państwa.

Chronimy nasz kraj przed prądami uznającymi za prawa człowieka aborcję, sztuczne zapłodnienie metodą in vitro czy eutanazję, działania nieodłącznie związane z unicestwianiem ludzkiego życia.

Nasi prawnicy występują w obronie działaczy pro-life, odważnie głoszących prawdę o krwawej i brutalnej naturze technik aborcyjnych, wspierają rodzące się ruchy obywatelskie działające na rzecz obrony życia, uczestniczą w krajowym procesie legislacyjnym oraz sporządzają liczne analizy, wnioski i memoranda kierowane do organizacji międzynarodowych.

News

Life protection

09.10.2013

Ordo Iuris intervention: children released from wrongly ordered foster care

Decision of the District Court for Warszawa Praga-Południe of September 30th 2013 ended a 10 week lasting drama of Katarzyna Boryc and her family.
Read more
Life protection

12.09.2013

The European Citizen’s Initiative “One of us” has collected over one million signatures

With this achievement “One of us” becomes the second European Citizens’ Initiative to reach the requirements established by the Commission.
Read more
Life protection

18.07.2013

Committee of Ministers of the Council of Europe: no consensus on abortion

On July 3rd 2013, during its 1175th meeting, the Committee of Ministers of the Council of Europe officially admitted that it is incapable of answering the two following questions:...
Read more
Life protection

24.05.2013

Meeting of the Parliamentary Group for the Protection of Life and Family

On the initiative of Ordo Iuris on May 23rd the meeting of the Parliamentary Group for the Protection of Life and Family was held in the building of the Parliament.
Read more
Life protection

24.04.2013

Does the European Convention on Human Rights set out a right to abortion?

On the 23rd of April 2013, a written question entitled “Does the European Convention on Human Rights set out a right to abortion?”
Read more