Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Marta Gan

Marta Gan

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Analityk Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, jest stałym przedstawicielem Instytutu w Brukseli. Odpowiada za monitoring polityki Unii Europejskiej w kontekście praw człowieka, praw kobiet, ideologii gender, zagadnień z zakresu antydyskryminacji, jak również podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej i poszanowania zasad subsydiarności i proporcjonalności.