Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aleksandra Pizoń

Analyst at the Center for International Law, graduate of legal studies at the Faculty of Law and Administration of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Until July 2021, vice-president of the Scientific Society of Myśli Ekonomiczno-Prawna im. Roman Rybarski at UMCS. In 2019, she completed an internship at the Chancellery of the President of the Republic of Poland in Warsaw. She is gaining professional experience at the Provincial Employment Office in Lublin. A graduate of two Ordo Iuris Academies, participant of numerous conferences and trainings. Former member of several scientific circles. From January 2022, he begins his legal adviser apprenticeship.