Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Attorney Filip Wołoszczak

A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. In the years 2013-2016, he was an attorney trainee at the District Bar Council in Warsaw. In 2016, he was entered on the list of advocates of the District Bar Council in Warsaw. As a permanent collaborator of the Litigation Center of the Institute for Legal Culture Ordo Iuris, he is involved in procedural proceedings in the field of protection of personal rights, press law and criminal law.