Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Attorney trainee Anna Przestrzelska

Specialist supporting beneficiaries of the procedural intervention program in the Ordo Iuris Institute for Legal Culture in Warsaw. A graduate of the faculty of caring and educational pedagogy and the Faculty of Law at the University of Bialystok. A graduate of post-graduate studies in the field of resocialization pedagogy at the Pedagogium University of Social Sciences in Warsaw. A long-standing apprenticeship and social activist for working with young people and families at risk of marginalization and social exclusion.