Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Olaf Szczypiński

Lawyer, graduate of the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University, Ph.D. student, former coordinator of the Analytical Team of the Legislative Analysis Center of the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, author of opinions for the Ministry of the Family, the Ministry of Health, the Senate of the Republic of Poland and non-governmental organizations, co-author of the report on Polish policy, "What Family Policy Does Poland Need?", and the author of numerous scientific articles.