Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Witold Łukasik

Coordinator of lawyers' assistants at the Center for Process Intervention of the Institute for Legal Culture Ordo Iuris. A law student at the Faculty of Law and Administration at Lazarski University in Warsaw. He has gained experience in the field of criminal and civil law in the District Court in Warsaw, through practice in the Team of Legal Advisors and in the 18th Criminal Division of the District Court in Warsaw.