Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Marcin Olszówka Ph. D.

Marcin Olszówka

Doctor of legal sciences, assistant professor at the Department of Constitutional Law at the Faculty of Law and Administration at the Lazarski University in Warsaw, coordinator of the Center for Legislative Studies of the Ordo Iuris Institute for Legal Culture. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Doctoral dissertation titled "The influence of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 on the system of sources of law on religion" he defended with honors at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw in November 2016. In 2010-2014 he was an assistant at the Department of Constitutional Law and European Research of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences. Author of several dozen scientific publications, mainly in the field of constitutional law and law on religion.