Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

centre for religious freedom

Persecution of Christians worldwide is reaching an unprecedented scale - Open Doors report

Open Doors, international organization which examines the situation of Christians and the intensity of their persecution, has issued its annual report. It concluded that the bloody persecution of Christians is intensifying globally. 260 million were affected in 2019.

Read more
Subscribe to centre for religious freedom