Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris International Academy

W strukturach Unii Europejskiej podejmowanych jest coraz więcej decyzji bezpośrednio dotykających codziennego życia Polaków. Jednocześnie, choć znajomość unijnych struktur i mechanizmów podejmowania decyzji wzrasta, to jest to jednak często wiedza książkowa i przez to ogólnikowa, jak również abstrahująca od szeregu istotnych uwarunkowań kulturowych i ideowych. Praktyka funkcjonowania instytucji unijnych oraz wiedza o złożoności czynników wywierających wpływ na kształt podejmowanych decyzji, jest niemal całkowicie nieznana. Tymczasem pozycja Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej w coraz większym stopniu zależy od tego, czy działalność Polskich polityków osadzona jest na kompleksowej wiedzy uwzględniającej nie tylko techniczną stronę procesów decyzyjnych, ale również ich uwarunkowania teoretyczno-aksjologiczne. Jednocześnie, polscy posłowie do PE częstokroć nie posiadają odpowiednio przygotowanego zaplecza osobowego, które pozwoliłoby im podjąć efektywne działania na rzecz polskiej racji stanu i promocji konstytucyjnej aksjologii Rzeczypospolitej. „Akademia Międzynarodowa Ordo Iuris” to kurs, który pozwoli młodym, ambitnym prawnikom wykazującym się odpowiednią motywacją, nabycie wiedzy i doświadczenia, pozwalającego im na efektywne zaangażowanie się w tę działalność wychodząc naprzeciw potrzebom polityków działających w PE.

Akademia obejmuje cykl spotkań z osobami przybliżającymi uwarunkowania współczesnej kultury politycznej i prawnej naszego kręgu cywilizacyjnego oraz poszczególne aspekty funkcjonowania instytucji UE w kontekście problematyki aksjologicznej warunkującej proces decyzyjny w ramach Unii Europejskiej.

Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Politologii UKSW. Warsztaty poprowadzą ponadto przedstawicie instytucji unijnych oraz organizacji na co dzień działających na forum Parlamentu Europejskiego.