Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Zdzisława Kobylińska Ph. D.

Zdzisława Kobylińska, Ph.D., philosopher, media ethicist, member of the Polish Sejm of the 3rd term, graduate of the John Paul II Catholic University of Lublin. She completed doctoral studies at the Pontifical Lateran University in Rome (1989-1992), where she defended her Ph.D. in philosophy (dissertation title: "Fri Il concetto dell'educazione morale nell'insegnamento di Jacek Woroniecki"). Currently a research and teaching assistant at the Department of Axiological Foundations of Education at the Faculty of Social Sciences of the University of Warmia and Mazury.