Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Freedom of conscience

Instytut Ordo Iuris od początku swego istnienia angażuje się w obronę profesjonalistów – lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych – pragnących wykonywać swój zawód w zgodzie z rzetelną wiedzą medyczną i własnym sumieniem. Wierzymy, że obrona praw sumienia przedstawicieli zawodów medycznych zapewni wszystkim Polakom wolność od ingerencji Państwa w ten fundamentalny dla naszej tożsamości obszar ludzkiego życia. Prawnicy Ordo Iuris udzielają pomocy prawnej prof. Bogdanowi Chazanowi, którego historia przyczyniła się jak nic innego do rozwoju społecznej świadomości na temat obowiązku sprzeciwu wobec ustawowego bezprawia, w tym wobec dopuszczalności eugenicznie motywowanej aborcji.

Dostrzegając konieczność rozszerzenia przedmiotowego zakresu działalności Instytutu, nieustannie angażujemy się w obronę wolności sumienia na forum międzynarodowym, zabierając głos i uczestnicząc w wielu inicjatywach na rzecz wolności religijnej i wolności sumienia na forach Parlamentu Europejskiego, Rady Europy oraz ONZ.

News

The OSCE to recognize Christians in Poland as a target of hate crimes based on statistics submitted by Ordo Iuris

The Organization for Security and Cooperation in Europe has just issued its next Hate Crime Report. For the first time, in its section on Poland the 2016 document has mentioned Christians as a separate target group of hate crime, with 19 reported cases, including 17 submitted to the OSCE by Ordo Iuris Institute.
Read more

Ordo Iuris at the OSCE conference on hate crimes against Christians and defenders of life

At the annual conference of the Organization for Security and Co-operation in Europe, the Ordo Iuris Institute organized a panel on the issue of hate crime and hate speech. Ordo Iuris experts pointed out that attacks against Christians and defenders of life are often ignored or downplayed in discussions on the subject.
Read more

Time to react to this genocide! Persecution of Christians and international instruments of reacting to crimes perpetrated by ISIS

Report of the Ordo Juris Institute: "Persecutions of Christians: Time to React to Genocide” leaves no illusions - persecution of Christians is a fact that is a hot potato on the international forum. However, the time has come for the international community to respond accordingly and to use the right instruments to adequately punish the perpetrators and stop the genocide. Membership of our country in the UN Security Council gives Poland a unique opportunity to initiate action in the international arena to defend the followers of Christ killed because of their faith.
Read more

Ordo Iuris report to the OSCE on hate crimes

For the third time, the Ordo Iuris Institute has prepared a report on hate crimes committed in Poland. The report will be part of a pan-European OSCE report prepared on the basis of data provided by national governments and non-governmental organizations.
Read more

Polish Constitutional Tribunal dismissed limitations to medical doctors conscientious objection

On 7th of October 2015 the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland, sitting as Grand Chamber, issued a verdict in a case K 12/14, regarding the freedom of conscience of a medical doctors. The constitutional review concerned statutory conditions for rising conscientious objection. It has particular importance to those physicians who refuse performance of abortion, prescription of contraceptives or IVF procedure pharmaceuticals. The Tribunal stated that a right to conscientious objection must be respected even if not expressly admitted in statutory form.

Read more

Legal Analysis