Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Family and Marriage

Bronimy naturalnej tożsamości małżeństwa jako rzeczywistości łączącej kobietę i mężczyznę w trwałym, wyłącznym związku o charakterze głębokiej relacji psychicznej, seksualnej i gospodarczej, w sposób naturalny ukierunkowanym na posiadanie dzieci. Występujemy jako rzecznicy afirmowanej w krajowym porządku konstytucyjnym oraz aktach prawa międzynarodowego prawdy o rodzinie, jako o naturalnym środowisku rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, źródle różnorodności wolnego społeczeństwa. Podkreślamy, że najpełniejszą gwarancją dobra dzieci jest wychowanie przez biologicznych rodziców pozostających w związku małżeńskim.

Do pełnego rozkwitu tego naturalnego środowiska rozwoju konieczne jest dobre prawo, szanujące konstytucyjne zasady pomocniczości, ochrony rodziny i życia rodzinnego, wyznaczające granice ingerencji Państwa w życie rodzinne. Prawo, które uznaje prymat rodziców nad Państwem w sprawach wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami. Dlatego badamy instrumenty polityki rodzinnej i występujemy aktywnie w obronie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa tam, gdzie są one zagrożone dyskryminacyjnymi praktykami ustawodawcy.

News

Family and marriage

21.02.2018

An LGBTI strategy to violate Member States’ family attribution through a imbricated treatment of the freedom of movements

The SSM discourse is working hard to establish the idea that EU Member States that do not legally recognize the same-sex marriages being contracted in another EU Member State, commit “serious violations of one of the fundamental EU principles – freedom of movement of citizens”. Clearly the intention of this argument is to convince the politicians and the general public that the free movement of persons requires the possibility that “every” family (defined as every kind of partnership), shall be able to move together in the EU.

Read more
Family and marriage

21.09.2017

At the OSCE conference on pathologies related to the functioning Barnevernet

At the OSCE conference in Warsaw, the Ordo Iuris Institute organized a panel devoted to assessment of the functioning of the Norwegian Child Welfare Agency Barnevernet. Ordo Iuris experts pointed out the need to take steps to protect Norwegians seeking shelter in Poland as well as systemic support for Poles living in Norway today.
Read more
Family and marriage

19.09.2017

Ordo Iuris lawyers applied for asylum for a Norwegian citizen and her 8-month-old daughter

A citizen of Norway fleeing from unauthorized intervention of the Child Welfare Service (Barnevernet) found refuge in Poland. Lawyers of the Ordo Juris Institute submitted on her behalf an application for asylum, indicating violation of international law by Barnevernet. Now, the future of the family depends solely on the decision of Polish authorities.
Read more
Family and marriage

09.06.2017

Success of the Mum Dad & Kids Initiative - over one million signatures of EU citizens

Europeans have put over one million signatures in defence of the identity of marriage and family. Minimum quotas of signatures have been reached in 14 EU countries. This constitutes very relevant support for defending the identity of marriage and family in Europe. Further steps concerning the initiative belong to the European Commission.
Read more
Family and marriage

31.10.2016

Constitutional referendum in Croatia

Citizens initiative "In the name of the family" has in May 2013 collected around 750 000 signatures (20% of the voting population) so that a constitutional referendum can be held in Croatia with a question:...
Read more
Family and marriage

04.03.2014

World Family Declaration

The World Family Declaration, an initiative of the World Congress of Families and endorsed by pro-family organizations across the globe, is now online at www.worldfamilydeclaration.org and available for electronic signature.
Read more

Legal Analysis

Family and marriage

Demographic Policy of the EU and the Population Challenges faced by Member States

The purpose of this document is to present the main principles applied by the EU in its demographic policy and to confront them with actual expectations of European women and families. The first two parts of this paper describe the actions undertaken by the EU in order to fight the demographic crisis, and its gender equality policy. Consecutive parts will confront these main considerations with statistical data showing women’s aspirations as regards maternity and gainful employment as well as with scientific research on the consequences of nursery and preschool enrolment on children’s development.   
Read more