Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Skip to main content
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

International activity

Zmiany zachodzące we współczesnej kulturze prawnej są często warunkowane procesami dokonującymi się poza granicami Polski. Nie zawsze i nie wszystkie te procesy można uznać za spójne z aksjologią polskiej konstytucji. Dlatego zaangażowanie na rzecz poszanowania polskiego ładu ustrojowego musi obejmować również działania na poziomie struktur międzynarodowych i ponadnarodowych.

Angażujemy się w działania na forum Rady Europy, OBWE, ONZ jednak szczególną rolę pod tym względem odgrywa stała obecność Ordo Iuris przy instytucjach Unii Europejskiej i funkcjonowanie biura Instytutu w Brukseli. Już pierwsze miesiące pracy na poziomie unijnym ujawniły ogromne zapotrzebowanie posłów na nasze analizy. Staramy się, by politycy dysponowali merytoryczną argumentacją pozwalającą im proponować rozwiązania umacniające obronę przyrodzonej godności człowieka oraz wolności obywatelskie, jak również przeciwdziałać procesom osłabiającym spójność polskiego ładu konstytucyjnego. Przygotowywanie analiz prawnych, opinii lub materiałów informacyjnych w zakresie prawa europejskiego oraz wystąpienia eksperckie prawników Instytutu na forum Unii Europejskiej stają się przez to jednym z donioślejszych aspektów działalności Ordo Iuris.

Dochodzi do tego informowanie społeczeństwa polskiego o działalności tych ponadnarodowych struktur i konsekwencjach, jakie płynąć stąd mogą dla Polski. Zależy nam, by Polacy byli świadomi procesów, które będą kształtować ich życie. Nie mamy wątpliwości, że międzynarodowe zaangażowanie Ordo Iuris, już dziś stanowiące poważny aspekt naszej działalności, będzie dynamicznie rozwijało się.

News

ECHR: Respect for the Church’s freedom justifies the non-recognition by the State of a priests’ union

This July 9, 2013, in the case Sindicatul "Păstorul cel Bun" v. Romania (No. 2330/09), the Grand Chamber of the European Court of Human Rights delivered a highly anticipated judgment about the freedom of churches to operate under their own rules...
Read more

Swiss Ministry of Justice declared it is going to submit a motion for the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in case of Alda Gross

Alda Gross is eighty-two Swiss citizen who wants to commit assisted suicide. Although not suffering from any clinical illness, she submitted that, being over 80, she is unwilling to continue suffering the decline of her physical and mental faculties
Read more

Ordo Iuris submitted opinion on the National Program for Equal Treatment for 2013-2015

Ordo Iuris submitted comments on the draft on goverment's National Program for Equal Treatment for 2013-2015.

Read more

Seminary: The European Citizens‘ Initiative as a new instrument for the democratization of the EU

Seminar on the European Citizens' Initiative was held at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw on May 23rd. Ordo Iuris was one of the organizers of this meeting.

Read more